king1966 - blog

W lutym kontynujemy cykl szkoleń podnoszących kompetencje menedżerów (nie tylko jakości).Szkolenia będą realizowane w naszym Centrum Szkoleniowym w Poznaniu. Mamy przyjemność zaprosić na następjące szkolenia:

 

Audit procesu zgodny z VDA 6.3 i audit wyrobu zgodny z VDA 6.5 - brak wolnych miejsc

System Zarządzania Energą zgodny z ISO 50001 - brak wolnych miejsc

Kreatywne myślenie i  rozwiązywanie problemów - brak wolnych miejsc

 

 

Zarządzanie jakością 

1 FMEA – Analiza przyczyn i skutków potencjalnych wad

2 PPAP

3 APQP i PPAP

4 Control Plan

5 Effective Problem Solving

6 Analiza przyczyn w zarządzaniu reklamacjami

7 Audit procesu VDA 6.3, Audit wyrobu VDA 6.5

8 Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001

Wiele firm konsultingowych w swojej ofercie posiada usługę polegającą na przejmowaniu funkcji związanych z odpowiednikiem pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością. Co prawda norma ISO 9001 nie nazywa tego stanowiska „pełnomocnikiem”, a „przedstawicielem kierownictwa”, to jednak osoba odpowiedzialna za wykonywanie tych obowiązków, która powinna być powołana już na etapie wdrażania systemu. Zgodnie z punktem 5.5.2.

  •  Audit i audyt oznaczają to samo. Terminy te, stosowane są zamiennie. Częściej jednak, w odniesieniu do systemów zarządzania używa się sformułowania audit.

Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia sukcesu każdej działalności gospodarczej.  Dla wielu organizacji najlepszym rozwiązaniem jest System Zarządzania Energią (EnMS) - podstawa systemowa dla systematycznego zarządzania energią. System ten zarówno wzmacniając efektywność energetyczną, może obniżyć koszty i zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych zapewniając Państwu przewagę konkurencyjną.

  1. Coach postępuje w sposób, który wpływa na pozytywne spostrzeganie profesji coachingowej.
  2. Coach  jest świadomy szczególnej odpowiedzialności wynikającej ze specyfiki wykonywanego zawodu. Powinien znać granice swoich kompetencji i nie podejmuje się zadań przekraczających jego możliwości.