Business Coaching

Business Coaching, coaching w organizacji kieruję do kadry menedżerskiej, a polega on na wspieraniu klienta w oparciu o jego indywidualne zasoby w celu rozwinięcia jego możliwości i zdolności. Pomagam w rozwijaniu umiejętności potrzebnych do osiągnięcia satysfakcjonujących wyników w świecie biznesu, a nasza praca jest ukierunkowana na rozwój menadżera w zakresie, który on sam zdefiniuje i chce rozwinąć. Pomagam w zrozumieniu jak cechy osobowościowe, zdolności emocjonalne, psychiczne i poznawcze wpływają na jego relacje w pracy jako osoby zarządzającej.

W trakcie sesji coachingowej nie jestem trenerem, chociaż pomagam rozwijać zdolności, umiejętności i zasoby danego menadżera oraz wspieram go w odkrywaniu indywidualnych talentów i zdolności. Pomagam klientom w uświadomieniu sobie jakie efekty osiągają, czego muszą się nauczyć, co zmienić, a jakie zdolności rozwijać. Jestem pomocnikiem, a nie instruktorem tego co i jak należy zrobić. Wspólnie ustalamy cele, a następnie pomagam je osiągnąć. Pracuję razem klientem, aby to on sam mógł znaleźć odpowiedzi na swoje pytania i  towarzyszę mu w aktywnym poszukiwaniu własnych rozwiązań. Proponuję polegającą na zaufaniu, twórczą, kreatywną i ukierunkowaną na rozwój formę współpracy. Coachingu pozwala na dostosowanie tempa wprowadzania zmian do możliwości menedżera, skoncentrowanie się na osiągnięciu celów ważnych dla klienta. Indywidualnie dobierane narzędzia i sposoby realizacji zadań pozwalają na pozostanie w zgodzie ze swoimi możliwościami, przekonaniami oraz wartościami, a także czerpanie z szerszego i bogatego doświadczenia merytorycznego coacha, szczególnie dotyczącego procesów zmian i realizacji celów biznesowych.

Coaching to również zysk dla organizacji menedżera. Pozwala wspierać wybranych członków organizacji lub zespoły w odpowiedni dla nich sposób oraz na realizację celów indywidualnych menedżerów w zgodzie z celami organizacji. Pomaga wprowadzać zmiany organizacyjne w sposób uwzględniający specyfikę kultury organizacyjnej i otoczenia biznesowego oraz daje możliwość systemowego wspierania kluczowych pracowników w ich dalszym rozwoju.

Ogólne zasady mojej pracy coacha są takie same w każdym rodzaju coachingu, natomiast narzędzia i metodyka pracy będą się różnić właśnie ze względu na specyfikę danego rodzaju coachingu.