Coaching kariery

„Wysokie oczekiwania są kluczem do wszystkiego.” Sam Walton

Career Coaching, coaching kariery wspiera rozwój kariery zgodny z aspiracjami zawodowymi i życiowymi wartościami, ma na celu wspieranie osoby w czasie wyboru kierunku rozwoju zawodowego. W organizacji zazwyczaj ma on miejsce, gdy potrzebne jest określenie nowych obszarów pracy zawodowej, a w tym kontekście mocnych stron i ewentualnych ograniczeń pracownika. Może dotyczyć wsparcia na nowym stanowisku lub w sytuacji przygotowania do awansu. Klient, dzięki mojemu wsparciu może bardziej uświadomić sobie swoje oczekiwania co do rozwoju kariery, precyzuje swoje cele zawodowe i sposoby ich realizacji, optymalizuje swoje decyzje i działania oraz zapewnia sobie satysfakcjonujący rozwój kariery zgodny z jego aspiracjami zawodowymi i życiowymi wartościami.

Coaching kariery kieruję do klientów, którzy:

  • stoją przed znaczącymi decyzjami zawodowymi,

  • pragną rozwoju swojej kariery,

  • są zdecydowane na wprowadzenie konkretnej zmiany w swojej sytuacji zawodowej,

  • mają wątpliwości co do obranej ścieżki zawodowej, w kontekście własnych aspiracji i potencjału,