Coaching menedżerski

„Przywództwo to sztuka osiągania więcej, niż nauka o zarządzaniu uważa za możliwe”. Gen. Colin Powell

Executive Coaching, leadership coaching, coaching menedżerski – adresowany jest do kluczowych menedżerów w firmie. Dostarcza umiejętności pomagających w rozwijaniu organizacji, jak też w radzeniu sobie z trudnościami z obszaru prowadzonego biznesu. Ma zastosowanie w sytuacji wprowadzania zmian w organizacji, kreatywnego planowania i skutecznego wdrażania  planów, realizacji zadań. Ten rodzaj coachingu ukierunkowany jest na rozwijaniu umiejętności przywódczych, komunikacyjnych, motywacyjnych oraz na umiejętności myślenia strategicznego i wyznaczania celów krótko i długoterminowych niezbędnych do sprawnego funkcjonowania całej firmy.

W ramach coachingu menedżerskiego pracuję z moimi klientami miedzy innymi nad następującymi zagadnieniami:

  • Rozwojem kompetencji menedżerskich,
  • Rozwojem umiejętności menedżerskich w zarządzaniu zespołem,
  • Wzmacnianiem pozycji zawodowej jako szefa i osoby odpowiedzialnej za swoich pracowników,
  • Rozwojem umiejętności interpersonalnych w zarządzaniu: jak mówić by pracownicy mnie słuchali i wykonywali moje polecenia, jak rozmawiać a nie kłócić się z pracownikami, jak odmawiać pracownikom,
  • Rozwojem zdolności komunikacyjnych: wewnętrznymi i indywidualnymi źródłami trudności w efektywnym komunikowaniu, poznaniem indywidualnych barier komunikacyjnych, poznaniem własnego stylu komunikacji w biznesie, indywidualnymi potrzebami klienta w zakresie  komunikacji,
  • Budowaniem autorytetu,
  • Delegowaniem zadań i ich rozliczaniem,
  • Motywowaniem pracowników,
  • Podejmowaniem decyzji,
  • Skuteczne prowadzenie spotkań,