Auditor Wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 (Szkolenie studenckie)

Auditor Wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 (Szkolenie studenckie)
Data: od 11-12-2020 do 13-12-2020
Liczba godzin: 18
Miejsce: On-line
Cena: 299 zł brutto
Powyższa cena dotyczy osób posiadających status studenta studiów I, II lub III stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych. Zgłoszenia na szkolenia studenckie osób prywatnych oraz pracowników firm rozpatrywane będą indywidualnie.
Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z praktycznym zrozumieniem wymagań norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001 oraz ze sposobami pozyskiwania dowodów na ich spełnienie (lub niespełnienie).
Program:
1. Auditor - przyjaciel czy wróg.
2. Obowiązki i kompetencje auditora w oparciu o wymagania normy ISO 19011.
3. Proces auditu.
4. Analiza wymagań normy ISO 9001.
5. Analiza wymagań normy ISO 14001.
6. Identyfikacja aspektów środowiskowych wg ISO 14001.
7. Omówienie wymagań SZBiHP w oparciu o normę ISO 45001:
8. Test końcowy.
Korzyści:
• Przygotowanie do profesjonalnego prowadzenia auditów w organizacji.
• Zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej wymagań norm ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001.
• Poszerzenie umiejętności w zakresie analizy wymagań norm.
• Możliwość przećwiczenia i przedyskutowania praktycznych rozwiązań.
Zapisy: Przemysław Łuczak mail: przemyslaw.luczak@mind-coach.pl

 

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w Polsce kurs będzie realizowany w formie interaktywnej on-line za pomocą platformy zoom.us