Szkolenia

„Dla umysłu nie istnieją ograniczenia poza tymi, które sami uznamy za prawdziwe.” (Napoleon Hill)

Centrum szkoleniowe MIND bazuje na wiedzy i doświadczeniu swoich właścicieli i założycieli. Jednocześnie w miarę potrzeb współpracujemy z grupą doświadczonych trenerów, prowadzących szkolenia z różnych zakresów, zarówno szkoleń „twardych” dotyczących szczegółowych zagadnień biznesowych, jak i szkoleń „miękkich” związanych z rozwojem osobistym. 

Nasi trenerzy to doświadczona kadra menadżerska, psychologowie, coachowie i wykładowcy wyższych uczelni. Bardzo rzadko realizujemy szkolenia otwarte, prowadzimy głównie zajęcia w zamkniętych grupach. Specjalizujemy się bowiem w szkoleniach całkowicie dopasowanych do specyfiki i potrzeb danej firmy. Każdy projekt rozpoczynamy od analizy potrzeb firmy i uczestników. Następnie, wspólnie z klientem, tworzymy program warsztatów. 

Bardzo często nasze szkolenia są wsparciem dla projektów wdrożeniowych lub uzupełnieniem coachingu menedżerskiego. Ich celem jest podwyższanie kompetencji kierowniczych u menadżerów, zakładając indywidualne podejście do szkoleń i dopasowanie konkretnych tematów oraz zagadnień do potrzeb osób, które chcą rozwinąć swoje umiejętności w tym zakresie.

Prowadzimy szkolenia w interaktywny sposób. 

Aktywny trening, ćwiczenia praktyczne, case study, eksperymenty, prezentacje, testy, scenki szkoleniowe, dyskusje, burze mózgów, praca z narzędziami wspomagającymi menedżera – to nasze główne metody. We wszystkich szkoleniach i warsztatach wykorzystujemy elementy coachingu, aby zmaksymalizować rozwój ich uczestników.

Naszym atutem jest fakt, że wszyscy nasi trenerzy to nie tylko absolwenci szkoleń trenerskich. To praktycy, którzy w swoim CV mogą poszczycić się doświadczeniem w firmach produkcyjnych, handlowych, to praktykujący psycholodzy i psychoterapeuci. Łączymy dogłębną znajomość tematów z własnymi doświadczeniami.

W 2013 roku Centrum Szkoleniowe MIND zostało wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr ewidencyjnym 2.30/00394/2013.

Prowadzimy szkolenia menadżerskie obejmujące między innymi następujące zagadnienia:

 • zarządzanie ryzykiem
 • motywowanie pracowników
 • ocena pracowników
 • zarządzanie zmianą
 • zarządzanie płcią
 • zarządzanie czasem
 • delegowanie zadań
 • zrządzanie  zespołem
 • motywowanie zespołu
 • coaching i mentoring – rozwój pracowników
 • rozwiązywanie konfliktów
 • pokonywanie stresu i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 • twórcze myślenie w zarządzaniu
 • wystąpienia publiczne, prezentacja, autoprezentacja
 • obsługa klienta
 • negocjacje
 • reagowaniem w sytuacjach trudnych

W zakresie systemów zarządzania proponujemy między innymi następujące szkolenia:

 • wstępne dla kadry kierowniczej
 • wstępne dla pracowników
 • dla zespołów wdrożeniowych
 • specjalista ds. zarządzania jakością 
 • dla Pełnomocników systemów zarządzania
 • audytorów wewnętrznych
 • dotyczące funkcjonowania systemu zarządzania

Proponujemy również szkolenia wspomagające szeroko rozumiany rozwój osobisty menedżerów:

 • treningi asertywności
 • komunikacja interpersonalna
 • radzenie sobie ze stresem
 • planowanie czasu osobistego

Szkolenia związane z Zarządzaniem Jakością w branży motoryzacyjnej

Z racji swoich doświadczeń specjalizujemy się w szkoleniach związanych z narzędziami i metodami zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym. Proponujemy następujące obszary szkoleń:

 • Auditor wewnętrzny SZJ ISO/TS 16949 (szkolenie podstawowe i doskonalące)
 • Auditor wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania (szkolenie podstawowe i doskonalące)
 • Audit procesu zgodny z VDA 6.3
 • Audit wyrobu zgodny z VDA 6.5
 • Effective Problem Solving
 • Analiza przyczyn w zarządzaniu reklamacjami
 • Audit dostawcy motoryzacyjnego, współpraca i PPAP
 • PPAP i VDA 2 – Proces Zatwierdzania Części do Produkcji
 • APQP i Control Plan
 • FMEA
 • Twórcze myślenie i rozwiązywanie problemów
 • Zarządzanie Zespołem Produkcyjnym (szkolenia dla różnych szczebli zarzadzania)
 • Narzędzia Zarządzania Jakością w branży motoryzacyjnej