Nasza oferta

W zakresie systemów zarządzania proponujemy między innymi następujące szkolenia:

 •  Szkolenia wstępne dla kadry kierowniczej, 
 • Szkolenia wstępne dla pracowników,
 • Szkolenia dla zespołów wdrożeniowych,
 • Specjalista ds. zarządzania jakością, 
 • Szkolenia dla Pełnomocników systemów zarządzania,
 • Szkolenia audytorów wewnętrznych,
 • Okresowe szkolenia dotyczące funkcjonowania systemu zarządzania.

 Prowadzimy szkolenia menadżerskie obejmujące między innymi następujące zagadnienia:

 • zarządzanie ryzykiem,
 • motywowanie pracowników,
 • ocena pracowników,
 • zarządzanie zmianą,
 • zarządzanie płcią,
 • zarządzanie jakością,
 • zarządzanie czasem,
 • Delegowanie zadań,
 • Zarządzanie  zespołem,
 • Motywowanie zespołu,
 • Coaching i mentoring – rozwój pracowników,
 • Rozwiązywanie konfliktów,
 • Pokonywanie stresu i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu,
 • Twórcze myślenie w zarządzaniu,
 • Zarządzanie czasem,
 • Wystąpienia publiczne, prezentacja, autoprezentacja
 • Obsługą klienta,
 • Negocjacje,
 • Reagowaniem w sytuacjach trudnych.